HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA...
 
Mayıs 2014 'de Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERİGEM)” adıyla faaliyete başlayan Merkezimiz, 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Merkezimizin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm eğitim programlarını hazırlamak, desteklemek ve katkıda bulunmak; Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 6331 sayılı Kanuna dayalı yapması gereken çalışma ve faaliyetleri izlemek, danışmanlık yapmak, bilgilendirmeye yönelik raporlar hazırlamak; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları yapmak; basılı veya dijital yayın yapmak; Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer çalışmaların koordinasyonuna destek sağlamak şeklinde özetlenebilir.
 
Merkezimiz bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.
 

[1])  Erü. Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) 'de faaliyet göstermektedir.
[2])  Üniversitemiz Senatosu'nun 19.02.2015 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.
Adres : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası 2.Kat Melikgazi / Kayseri
Telefon : +90 352 207 66 66 / 10054
Faks : +90 352 207 66 66
E-Posta : erigem@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu